मिति २०८०।०४।०१ देखी २०८०।०६।३० सम्मको स्वतं प्रकाशन

डिल्ली बहादुर चौधरी

माननीय मुख्यमन्त्री एवं वन तथा वातावरण मन्त्री

कृष्ण प्रसाद पौडेल

भू-संरक्षण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख

केशव अर्याल

प्रशासन महाशाखा प्रमुख
हाम्रो बारे

राज्य पुनःसंरचना भएपश्चात मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहका सरकार सञ्चालनमा आएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थापना पश्चात मिति २०७४ फाल्गुन ०३ गते गठन भएका मन्त्रालयहरु मध्ये उद्योग,वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि एक हो । हाल यस मन्त्रालयको नाम वन तथा वातावरण मन्त्रालय भएको छ । यस मन्त्रालय मातहत १ वटा निर्देशनालय (वन निर्देशनालय, सिद्धार्थनगर), १ वटा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, १४ वटा डिभिजन वन कार्यालयहरु, ४ वटा भू-तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरु र ८६ वटा सव-डिभिजन वन कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् ।

पदाधिकारी / कर्मचारी
सुचना अधिकारी
बोलपत्र आह्वान
कार्यक्रम
नीति तथा नियमहरु