सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
बैशाख ९, २०७८ Environmental Equipments खरिद सम्बन्धी सूचना
बैशाख ९, २०७८ ड्रोन खरिद सम्बन्धी सूचना
बैशाख ८, २०७८ विरुवा खरिद सम्बन्धी सूचना
बैशाख ५, २०७८ उजिरसिंह जबई रंगशाला प्रस्ताबको EIA प्रतिवेदन
चैत २०, २०७७ लुम्बिनी कोरिडरका उद्योग स्थानान्तरण संभाब्यता अध्ययनको कार्यक्षेत्रगत शर्त
चैत ९, २०७७ समायोजन संशोधनको सहमती सम्बन्धी सूचना
चैत ५, २०७७ प्रदेश वन विधेयकको मस्यौदा
फागुन ३, २०७७ वैज्ञानिक/अनुसन्धानकर्तालाई सम्मान एवम् प्रोत्साहन
माघ ३०, २०७७ हिलस्टेशनको गुरुयोजना तथा डि.पि.आर. निर्माण कार्यको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना
माघ ३०, २०७७ वन पैदावारमा आधािरत लघु तथा साना उधोग स्थापना सम्बन्धी र संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने दोस्रो पटकको सूचना
माघ ३०, २०७७ वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण सम्बन्धी उपकरण खरिदको सिलवन्दी दरभाउ आव्हानको विस्तृत सूचना
माघ ३०, २०७७ वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण सम्वन्धी उपकरण खरिदको सिलवन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना