सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
बैशाख ६, २०८१ प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
बैशाख ६, २०८१ प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
बैशाख ३, २०८१ आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना
चैत ३०, २०८० वन उद्यम प्रबर्द्धनका लागि काष्ठकला सम्बन्धी सिप बिकास तालिमको बिस्तृत सुचना
चैत २३, २०८० आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना
चैत २३, २०८० आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना
चैत २१, २०८० सामुदायिक तथा साझेदारी वनका बिपन्न समुदायमा परेको प्रभावको अध्ययन कार्यको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना
चैत २१, २०८० सहरी सडक वृक्षारोपण मार्गदर्शन (Manual) तयारी कार्यको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
चैत २१, २०८० जडिबुटी प्रशोधन उद्योगकको संभाव्यता अध्ययन कार्यको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
चैत २०, २०८० तह बूद्धि सम्बन्धि सुचना
चैत १३, २०८० आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सुचना
चैत १३, २०८० आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सुचना