सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
जेठ ३, २०७९ विज्ञको रोष्टरमा नाम समावेस गर्ने बारे दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना।
बैशाख १२, २०७९ हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष सञ्चालन सम्बन्धी सूचना
बैशाख ८, २०७९ विज्ञको रोष्टरमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।
चैत २२, २०७८ रुपन्देही जिल्ला¸ सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ८ अन्नपूर्ण टोलमा प्रस्तावित एडभान्स इण्टरनेशनल अस्पताल प्रा.लि. आयोजना प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदन सम्बन्धमा लिखित राय सुझावको लागि आह्वान गरिएको सार्वजनिक सूचना।
चैत १८, २०७८ लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. ३ मा प्रस्तावित यशोदा हाउजिङ्ग आयोजना प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदन उपर लिखित राय सुझावको लागि आह्वान गरिएको सार्वजनिक सूचना ।
चैत १३, २०७८ प्रस्ताव आह्वानको सूचना स्थगन सम्बन्धी सूचना
चैत ३, २०७८ वाँणगंगा नदी प्रणालीमा आधारित जलाधार व्यवस्थापन योजना निर्माण सम्बन्धि स्वीकृत TOR
चैत ३, २०७८ अर्घाखाँची जिल्लामा विगतको वृक्षारोपणको अवस्था अध्ययन र प्रकाशन सम्बन्धि स्वीकृत TOR
चैत ३, २०७८ वातावरण मैत्री साईकल प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धि स्वीकृत TOR
चैत ३, २०७८ प्रदेशका महत्वपूर्ण जडिबुटी तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको खेति प्रविधि दिग्दर्शन तयारीको स्वीकृत TOR
चैत ३, २०७८ लुम्बिनी प्रदेशको सिमसारहरुको अवस्था र अवसरको अध्ययन र प्रतिवेदन सम्बन्धि स्वीकृत कार्य क्षेत्रगत शर्त
चैत ३, २०७८ प्रस्ताव आह्वानको विस्तृत सूचना।