पत्राचार गर्ने ठेगाना:

उद्याेग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
लुम्बिनी प्रदेश ,बुटवल ,रूपन्देही

 

 

सम्पर्क:

फोन नं‌ : +९७७-०७१-५५१२१६,
+९७७-०७१-५४७४७४
फ्याक्स: +९७७-०७१-५४७४७४
इमेल:province5moitfe@gmail.com