फागुन ३, २०७७

लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम यस उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी: