लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६


“बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी जाऔँ, शान्तिको सन्देश फैलाऔँ”


 

 

 

लुम्बिनी भ्रमण वर्ष सम्बन्धी सामाग्रीः