अधिकृत परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम सन्त बहादुर थिङ
टेलिफोन नम्बर 9869551319
इ-मेल sonam.lama200@gmail.com