अधिकृत परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम बालकृष्ण गैरै
टेलिफोन नम्बर ९८४७१०००२०
इ-मेल gairepalpali@gmail.com